Canal intern d'informació

L’empresa posa a disposició de treballadors, clients i proveïdors un canal intern d’informació per posar en coneixement de l’empresa qualsevol comportament contrari al codi ètic.

Les denúncies es podran formular mitjançant escrit que es podrà dirigir a:

Adreça postal
RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ GRUP OLIVA TORRAS C/ Camí Rajadell s/n 08241 Manresa
Adreça electrònica
codi.etic@olivatorras.com
O complimentant el formulari habilitat a l’efecte en aquesta mateixa pàgina.

També es pot formular denúncia deixant missatge al següent número de telèfon
696529936
La DENÚNCIA haurà de contenir una exposició clara i detallada dels fets, la identitat (si és coneguda) del presumpte infractor, la data o marc temporal en en qual s’han produït els fets, una relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets, i la identitat dels testimonis que puguin tenir coneixement dels fets. També serà necessari consignar un mitjà de contacte on informar de l’evolució de la denúncia.

El canal Intern d’Informació disposa d’un PROCEDIMENT específic aprovat a l’efecte per investigar les denuncies gestionat pel Responsable del Sistema Intern d'Informació (en endavant RSII).

El RSII registrarà la denúncia, li assignarà un codi intern i ho comunicarà a la persona denunciant dins els 7 dies naturals següents a la presentació. El RSII investigarà els fets denunciats, determinarà les diligències a realitzar i elaborarà un informe de conclusions, que amb caràcter general es comunicarà a denunciant dins els 3 mesos següents a l’apertura de l’expedient.

El Canal Intern d'Informació es regeix pels principis de confidencialitat, respecte a la presumpció d'innocència i protecció a la persona denunciant.

Les dades personals a les que tingui accés el RSII seran tractades exclusivament per la investigació de la denúncia d'acord amb la Política de protecció de dades.

En compliment de la normativa vigent s’informa que les denúncies també es podran formular per un canal extern davant Oficina Antifrau Catalunya antifrau.cat autoritatproteccio@antifrau.cat

* Nom i cognoms
Empresa
* Adreça electrónica
Teléfon
* Comentaris
(*) He llegit i accepto les condicions de la política de privacitat
Resolgui la operació. ( 7 + 10 )
* Camps obligatoris
Política de protecció de dades
RESPONSABLEL. OLIVA TORRAS, S.A.
ENCARREGATComissió ètica L.OLIVA TORRAS SA, no es cediran les dades excepte si existeix obligació legal
FINALITATCompliment normativa DIR 2019/1937/UE
LEGITIMACIÓConsentiment que es sol·licita a la denuncia
CONSERVACIÓLes dades es mantindran durant la tramitació de l’expedient i en tant no prescriguin els fets denunciats
DRETSPot exercir drets accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades personals a través dels canals ordinaris gdpr@olivatorras.com o directament a través del canal ètic codi.etic@olivatorras.com, sense perjudici de comunicar-ho a AEPD
INFORMACIÓ ADDICIONAL+ INFO sobre política de PROTECCIÓ DE DADES

Informació de contacte

Connecteu amb nosaltres

Seu Central

Oliva Torras

  • Camí Vell de Rajadell, s/n

    08241 MANRESA (Barcelona - SPAIN)

  • T. (+34) 93 872 97 33

  • olivat@olivatorras.com

  • GPS N 41° 43' 42" E 1° 48' 38"